Blogs e projetos

  • Estado do proxecto: contas e avances.

    Estado do proxecto: contas e avances.

    Habilitamos este espazo para dar conta do balanzo financieiro do proxecto. 
  • Febreiro 2020

    1 comentário

    Activamos este blogue, para informar do estado de contas en biodiversidade.eu. Non se teñen realizado actualización do mesmo á espera de dar con unha vía de solvencia económica para a...