Education and resources

Documentation

Do you know any interesting document or material? Send it to info@biodiversidade.eu so we can upload it and make it available for other users.

 • Paneis da exposición sobre a Biodiversidade Vexetal Ameazada dirixida ao alumnado entre 12 e 18 anos de Galiza e Norte de Portugal.
  Download Uploaded on
 • En el marco del proyecto BIODIV_GNP se ha diseñado una ficha de recogida de germoplasma, con la información estandarizada para tener un buen registro de los datos relevantes para la conservación y multiplicación de la especie. Para su elaboración se han analizado los distintos protocolos existentes, considerando los estandares de la red europea de bancos de germoplasma y prestando atención especial a la problemática de recolección de material de especies amenazadas con un número limitado de poblaciones. /o individuos.
  Download Uploaded on
 • O programa para a melhora e conhecimento da biodiversidade no Parque de Serralves, inclui multiplas acções para o envolvimento do público no estudo das espécies que alberga o parque. O documento partilhado aqui, é complementar aos contributos de informação dada por cidadãos cientistas na página web http://biodiversidade.serralves.pt/pt/clientes/login.php?a=resultados. As fichas podem servir de referência para o desenho de actividades com público, particularmente em Bioblitzs de inventariação dirigidos a conhecer a biodiversidade dum espaço.

  Download Uploaded on
 • Aprobado no ano 2007, o Catálogo galego de Especies Ameazadas regula a protección das especies consideradas ameazadas no territorio galego, clasificandoas en dúas categorías de ameaza " En perigo de extinción" e " Vulnerabeis".
  Download Uploaded on
 • No ano 2007 Castela e León aprobaba o seu catálogo de Flora protexida, nel establecense seis categorías de protección: En perigo de extinción, Vulnerabeis, Sensibeis á alteración do seu hábitat, De interese especial, De atención preferente e Con aproveitamento regulado. Asimesmo neste mesmo decreto regulase a figura de protección Microrreservas de flora.
  Download Uploaded on
 • Neste documento recollense as especies de flora protexidas pola lexislación autonómica en Asturias, establecendo a normativa para a protección das mesmas.
  Download Uploaded on
 • Decreto no que se aproba o Plano Director da Rede Natura 2000 de Galiza e se declaran estes espazos como Zonas de Especial Conservación.
  Download Uploaded on
 • DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galiza.

  Download Uploaded on
 • Ligação do programa Biosfera da RTP, que nos conta sobre como os projetos Life abordam a conservação da natureza em Portugal, fomentando a um tempo os aproveitamentos sustentáveis do médio. Conservação de charcos temporários, cria de cães de guarda de gado para a conservação do lobo, reflorestação de áreas fortemente erosionadas, etc. http://www.rtp.pt/play/p1499/e185011/biosfera-xii

  Download Uploaded on
 • Nesta canle, o biólogo e profesor de secundaria Jose Roberto Fernández, mostra o seu bo facer coa cámara de vídeo e partilla pequenos documentarios divulgativos sobre a importancia da conservación e coidado do medio natural. 

  https://vimeo.com/user37476249

  Download Uploaded on
 • A guide for conservation of agricultural biodiversity from Galicia

  Unha guía para a conservación da biodiversidade agraria de Galicia elaborada por Martiño Cabana e editada pola Consellería de Medio Rural.

   

  Son varias as publicacións que xorden para determinar as diferentes técnicas e actividades que os profesionais que traballan no medio natural deben poñer en práctica para evitaren que a súa actividade repercuta negativamente sobre a flora e a fauna do seu lugar de traballo e arredores. Agora ben, consideramos que os agricultores e gandeiros galegos poden establecer dentro da súa explotación agraria certas medidas para mellorar o estado de conservación do medio natural e non limitarse só a evitar as actividades que o degradan.

   

  Esta guía pretende ser unha ferramenta de fácil utilización para aqueles agricultores, gandeiros ou xestores de explotacións agrícolas que desexen potenciar a riqueza de plantas, aves, mamíferos, anfibios, réptiles ou invertebrados da súa explotación agraria. Deste modo, non só conseguirán mellorar o medio natural asociado á súa granxa, senón que poderán verse beneficiados por unha serie de servizos que a biodiversidade nos ofrece, entre os que sobresaen a polinización e o control biolóxico das pragas.

  Download Uploaded on
 • Folleto editado por ADEGA sobre especies invasoras animais. Os folletos forma parte do plan de divulgación do proxecto “Rede de voluntariado ambiental para a eliminación de especies invasoras en ecosistemas acuáticos”, que conta co apoio do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a través da Fundación Biodiversidad. Grazas a esta iniciativa ADEGA realiza ao longo deste ano diferentes actividades relacionadas coas especies exóticas invasoras.  + INFO www.adega.gal

  Download Uploaded on
 • Folleto editado por ADEGA sobre especies invasoras vexetais. Os folletos forma parte do plan de divulgación do proxecto “Rede de voluntariado ambiental para a eliminación de especies invasoras en ecosistemas acuáticos”, que conta co apoio do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a través da Fundación Biodiversidad. Grazas a esta iniciativa ADEGA realiza ao longo deste ano diferentes actividades relacionadas coas especies exóticas invasoras.  + INFO www.adega.gal

  Download Uploaded on
 • Artigo dos investagores da USC, Santiago Ortiz, Javier Amigo e Jesús Izco, sobre a vexetación de matogueira e subarbustiva do val do Sil. A asociación de especies que se dá neste val é única no contexto da vexetación ibérica, polo que no artigo se describen novas comunidades vexetais. 

  Download Uploaded on