As ribeiras do río Eifonso, inventario participativo

Project code: 22
O río Eifonso, afluente do Lagares, discorre a través da parroquia viguesa de Bembrive. A pesar da súa cercanía ao núcleo urbano, as súas ribeiras acollen unha rica biodiversidade, destacando especialmente as formacións mixtas de árbores caducifolias (principalmente carballos, castiñeiros e abeleiras) que cubren as súas marxes, hábitat dunha rica comunidade de plantas nemorais. Mencionar tamén o ambiente ribeireño e os pequenos prados próximos ao río, que aportan un elevado número de especies características a este espazo natural. Desde a apertura dunha senda fluvial no ano 2009, o entorno do río Eifonso cumple ademais unha importante función social, sendo visitado por numerosas persoas atraídas polos seus valores paisaxísticos, etnográficos e naturais. En decembro do ano 2015, a Entidade Local Menor de Bembrive inaugurou no tramo Mourelle-Capela dos Ramallos o Parque Botánico Arco da Vella, co propósito de introducir neste lugar contidos interpretativos e de educación ambiental. O parque pode ser percorrido a través dun roteiro semicircular, que contén información sobre a flora, os fungos, a fauna, o medio fluvial, o patrimonio etnográfico e as creacións artísticas inspiradas neste espazo natural, por medio de sete sendas temáticas fundidas nun mesmo percorrido. A filosofía que inspira a xestión deste parque inclúe o respecto pola complexidade estrutural intrínseca aos ecosistemas forestais, así como apoiar os procesos ecolóxicos naturais, que están conducindo á rexeneración do bosque autóctono a partir das especies presentes na cunca fluvial do río Eifonso. Ademais do rexistro dos taxón de interese que habitan neste espazo natural, incluímos tamén neste proxecto as Especies Exóticas Invasoras, que constitúen unha das maiores ameazas para a conservación dos valores biolóxicos destas ribeiras. As citas de EEI que se vaian xerando, ademais de incorporarse a esta páxina, serán redirixidas cara a Rede galega de voluntariado ambiental para a identificación e localización de EEI, contribuíndo así a ampliar a súa base de datos.
Afonso Rdríguez - CC BY

Obxectivos

  • Rexistrar a biodiversidade das ribeiras do río Eifonso, incluíndo a súa cunca fluvial e regatos tributarios (principalmente, os ríos Mao e Mosteiro), a través dun proxecto de investigación colaborativa.
  • Contribuir ao coñecemento da distribución e status das especies ameazadas ou de interese bioxeográfico do Noroeste ibérico.
  • Facer copartícipes aos usuarios e usuarias do parque botánico no inventario dos seus valores biolóxicos.
  • Promover a implicación dos usuarios e usuarias do parque botánico na súa conservación, mediante a comunicación da presenza de EEI.
  • Divulgar os valores biolóxicos das ribeiras do río Eifonso e do Parque Botánico Arco da Vella.