Profile

 • As ribeiras do río Eifonso, inventario participativo  

  Obxectivos

  • Rexistrar a biodiversidade das ribeiras do río Eifonso, incluíndo a súa cunca fluvial e regatos tributarios (principalmente, os ríos Mao e Mosteiro), a través dun proxecto de investigación colaborativa.
  • Contribuir ao coñecemento da distribución e status das especies ameazadas ou de interese bioxeográfico do Noroeste ibérico.
  • Facer copartícipes aos usuarios e usuarias do parque botánico no inventario dos seus valores biolóxicos.
  • Promover a implicación dos usuarios e usuarias do parque botánico na súa conservación, mediante a comunicación da presenza de EEI.
  • Divulgar os valores biolóxicos das ribeiras do río Eifonso e do Parque Botánico Arco da Vella.

 • Rede Galega de voluntariado ambiental para a identificación e localización de EEI  

  A educación auténtica, non se fai de A para B ou de A sobre B senon de A con B.                                         Paulo Freire         

  Mediante este proxecto promovido por ADEGA (asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) en colaboración coa plataforma Biodiversidade.eu preténdese potenciar o papel do  voluntariado ambiental  no campo das EEI. A través de este proxecto o voluntariado identificará e localizará es EEI presentes  no noso pais, o que permitirá obter unha radiografía actual da presenza destas especies na Galiza, así como unha detección temperá de especies potencialmente invasoras.

  Tratase dun proxecto colaborativo que complementa as distintas actuacións que dende ADEGA (www.adega.gal) se están a desenvolver para amosar a cidadanía a problemática das EEI.