Records

Back

Comments

  • Afonso
    Unha persoa da zona vai procurar información entre as persoas de máis idade que viven perto do lugar, nomeadamente no que se refire ao coñecemento popular desta especie e posibel nome común.
  • Afonso
    Foi unha sorpresa enorme. Atopamos dúas semanas antes un primeiro exemplar na ribeira do río, e cando regresamos á procura da especie encontrámonos con toda unha poboación de Prunus lusitanica na mesma mancha boscosa, unha carballeira de aproximadamente 1 ha. de extensión, que constitúe a área mellor conservada das ribeiras do regato de Pugariños. É o sector máis naturalizado do val, que presenta carballos de grande porte e poucos signos de intervención humana nas últimas décadas. O resto do val está moito máis modificado polo urbanismo e por actividades agrícolas, se ben moitas parcelas encóntranse en estado de abandono. Que orixe pode ter esta poboación? Semella unha incógnita. Plantexámonos dúas posibilidades: a chegada dun primeiro froito dispersado por unha ave, procedente dalgún exemplar cultivado da cidade de Vigo ou de Redondela (nese caso debeu tratarse dun episodio moi antigo dadas as dimensións que presentan moitas destas arboriñas, coa dificultade engadida de que Prunus lusitanica non semella ter moita tradición na xardinería local), ou ben que se trate dunha poboación natural descoñecida até agora. Unha análise xenética podería aportar algunha luz sobre este enigma?
  • Miguel Serrano
    Que passada de achado, Afonso!! Tem-che aspecto de ser uma população natural ou poderia ser resultado duma antiga plantação. Pode-se perguntar aos paisanos da zona, se sabem algo disso, se conhecem à planta, se lhe tenhem nome comum, etc...