Biodiversidade ameazada

Estado do proxecto: contas e avances.

Habilitamos este espazo para dar conta do balanzo financieiro do proxecto. 

Blogs

>

Estado do proxecto: contas e avances.

Back

Febreiro 2020

Activamos este blogue, para informar do estado de contas en biodiversidade.eu. Non se teñen realizado actualización do mesmo á espera de dar con unha vía de solvencia económica para a plataforma biodiversidade.eu. Recentemente ven de crearse a Asociación Biodiversidade para dar soporte a esta comunidade e canalizar a través dela vías de financiamento para o seu mantemento. Sen deixar a colaboración co grupo de investigación da USC G.I Análise e Conservación da Biodiversidade, que segue apostando por solicitar proxectos e axudas nas que traballar na mellora desta ferramenta. 

Na actualidade, non se ten establecido unha cota de socio para participar nesta asociación. Podes solicitar máis información no noso correo electrónico info@biodiversidade.eu.

Na actualidade o estado de contas da asociación é de + 131,20 €, obtidos a través de dúas aportacións mensuais e un donativo puntual. 

As subscripcións representan uns ingresos fixos de 6,50 € mensuais.

No ano pasado se contrataron traballos de desenvolvemento e mantemento da plataforma por valor de 1700 €, un custe asumido polo  G.I Análise e Conservación da Biodiversidade da USC.

 

 

Comments

  • David
    Na páxina de achegas económicas (https://biodiversidade.eu/achegas/ ) están fallando os botóns para facer subscricións e doazóns. Ao pulsar en "subscrever" aparece esta mensaxe: "Tenemos problemas técnicos en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde". E ao pulsar en "doar" aparece esta: "Esta organización no cumple los requisitos para recibir donativos en este momento".

Recent posts

  • Estado actual Xuño de 2016

    O deseño da web foi financiado como actividade do proxecto BIODIV_GNP na convocatoria POCTEP (2010-2013) , dende o momento da súa creación o grupo de investigación que lideraba o proxecto "G....