Biodiversidade ameazada

Estado do proxecto: contas e avances.

Habilitamos este espazo para dar conta do balanzo financieiro do proxecto. 

Blogs

>

Estado do proxecto: contas e avances.

  • Febreiro 2020

    Activamos este blogue, para informar do estado de contas en biodiversidade.eu. Non se teñen realizado actualización do mesmo á espera de dar con unha vía de solvencia económica para a...

  • Estado actual Xuño de 2016

    O deseño da web foi financiado como actividade do proxecto BIODIV_GNP na convocatoria POCTEP (2010-2013) , dende o momento da súa creación o grupo de investigación que lideraba o proxecto "G....