Inventario Botánico da Illa de Tambo (Concello de Poio)

Project code: 40
O obxectivo é inventariar todas as especies de plantas posibles documentando a sua localización exacta e observacións con fotos de todas as especies que se atopen. Realizaranse varias visitas en distintas épocas do ano.
CC BY-NC

Este proxecto é unha colaboración entre a asociación ecoloxista ADEGA (Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galiza) e o Concello de Poio.

O Inventario Botánico da Illa será utilizado para documentar a proposta de ENIL (Espazo Natural de Interese Local) que se presentará unha vez concluido o proxecto.

A figura de ENIL é unha interesante opción para a conservación da natureza e biodiversidade local. É unha iniciativa promovida por un Concello que despois é aprobada pola Xunta de Galicia. A sua aplicación concreta en cada lugar é flexible e debe adaptarse ás condicións específicas en cada espazo natural, tendo en conta ás especies e hábitats que a compoñen así como ás actividades humanas dentro da área.