Biodiversidade Vexetal e Conservación curso 2022-2023

Project code: 37
O proxecto é un material pedagóxico que procurar formar aos alumnos como utilizadores de ferramentas de ciencia cidadá para favorecer a conservación vexetal, en relación coa Materia "Biodiversidade Vexetal e Conservación" de 4º curso do Grao en Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela. O alumnado de 4 º curso introducirá observacións de flora (preferentemente), como caso práctico de uso de ferramentas de ciencia cidadá para o inventariado da biodiversidade.