Blogs e proxectos

  • A natureza das cousas

    A natureza das cousas

    Blogue experimental e talvez colectivo onde colocar facetas da natureza e as suas cousas.