Biodiversidade ameazada

Estado do proxecto: contas e avances.

Habilitamos este espazo para dar conta do balanzo financieiro do proxecto. 

Blogs

>

Estado do proxecto: contas e avances.

  • Estado actual Xuño de 2016

    O deseño da web foi financiado como actividade do proxecto BIODIV_GNP na convocatoria POCTEP (2010-2013) , dende o momento da súa creación o grupo de investigación que lideraba o proxecto "G....