Fitofaladoiro

Código de proxecto: 3

Proxecto colaborativo de recompilación de nomes e usos populares de plantas silvestres de Galicia.

©

Proxecto de recompilación de nomes e usos populares de plantas silvestres de Galicia coorganizado polo Instituto da Lingua Galega e o Herbario da Universidade de Santiago de Compostela, coa axuda de todo o público que queira colaborar.

 

Para participar nel abonda con engadir a calquera avistamento dunha especie (preferiblemente, con fotografías e validada), unha lista de lugares, nomes e usos que coñezas para esa especie (aclarando cando menos o Concello onde están recollidos). Os datos das persoas informantes son opcionais, pero moi útiles (especialmente idade e profesión).

Interesa recoller unicamente datos de campo procedentes de persoas e localidades concretas, para que esa información non se perda (NON se trata de repetir aquí nomes galegos citados en fontes bibliográficas).

Formato: [LUGAR: / NOMES: / USOS: / INFORMANTE: ] [.../.../.../...] [.../.../.../...] 

A información pódese incluir nas observacións (nun avistamento propio) ou mediante comentarios (tanto sobre un avistamento propio coma doutra persoa).

Exemplos: Corema album , Corylus avellana , Quercus robur ...

-------------------------

Información para o Proxecto FITOFALADOIRO:

[LUGAR: A Coruña. Santiago de Compostela. Carballeira de Santa Susana. / NOMES: "carballo" (planta) / USOS: alimentación animal (nos anos 40 a xente traía aos porcos a esta carballeira a comer as landras) / INFORMANTE: Xesús García Devesa. 70 anos.]

[LUGAR: A Coruña. Fisterra. O Sisto. / NOMES: "carballo" (planta); "olanda" (froito) / USOS: carpintaría (carros, barcos) / INFORMANTE: Andrés (carpinteiro).]

[LUGAR: Lugo. Xermade. / NOMES: "carballo" (planta); "landra" (froito) / USOS: carpintaría (A madeira era aprecida para facer vigas, tellados, mobles, cestos; as pólas empregábanse para leña); alimentación animal (As landras empregábanse para cebar os porcos). / INFORMANTE: Horacio Fernández.]

-------------------------

Máis información en http://fitofaladoiro.eu