Profile

 • Flora urbana de Compostela  

  Este proxecto ten como fin recoller a biodiversidade vexetal, en principio de plantas vasculares, do entorno urbano de Santiago.

 • Inventario Botánico da Illa de Tambo (Concello de Poio)  

  Este proxecto é unha colaboración entre a asociación ecoloxista ADEGA (Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galiza) e o Concello de Poio.

  O Inventario Botánico da Illa será utilizado para documentar a proposta de ENIL (Espazo Natural de Interese Local) que se presentará unha vez concluido o proxecto.

  A figura de ENIL é unha interesante opción para a conservación da natureza e biodiversidade local. É unha iniciativa promovida por un Concello que despois é aprobada pola Xunta de Galicia. A sua aplicación concreta en cada lugar é flexible e debe adaptarse ás condicións específicas en cada espazo natural, tendo en conta ás especies e hábitats que a compoñen así como ás actividades humanas dentro da área.

 • Flora urbana - Xeobotánica curso 2022-2023  

  Proxecto sobre a flora urbana de Santiago de Compostela, onde diferentes grupos de alunnas de 4º de Bioloxía da materia de Xeobotánica escollerán algún puntos da cidade e inventariarán a flora espontánea (non se inclúe a flora ornamental).

 • Santolina Evolclim- Santolina semidentata  

  Proyecto para reunir información de distintas bases de datos (bibliografía, pliegos de herbario, bases de datos precedentes, ...) y observaciones individuales, asociado al proyecto Santolina Evolclim, financiado por la Fundación Biodiversidad (MITECO).