Profile

 • Santolina Evolclim- Santolina semidentata  

  Proyecto para reunir información de distintas bases de datos (bibliografía, pliegos de herbario, bases de datos precedentes, ...) y observaciones individuales, asociado al proyecto Santolina Evolclim, financiado por la Fundación Biodiversidad (MITECO).
   

 • EXPLORER - Montañas de Ancares e Courel  

  Este proxecto de ciencia cidadá ten como obxectivo principal recoller información sobre a biodiversidade nas montañas de Ancares e Courel, e nos seus territorios limítrofes. 

  A Guía de Turismo Científico Roteiros da Ciencia nas Montañas de Ancares e Courel inclúe 50 puntos de interese nos campos da xeoloxía, botánica, zooloxía, ecoloxía e historia. Vencellados aos mesmos propoñemos a participación de cidadáns cientistas que podan achegar observacións das especies que atopen, ou mesmo descubran, nos seus percorridos por estas extraordinaras e singulares montañas lucenses.

  Ampliar o catálogo de flora e fauna deste territorio, delimitar a distribución das especies, definir a  fenoloxía da floración e fructificación e observar a súa evolución no tempo, avaliar o estado das ameazas sobre as especies máis fráxiles, son datos que agardamos poderán ser extraídos no futuro, grazas a participación de centos de visitantes.

  A plataforma biodiversidade.eu é un punto de partida que pode ser complementado con actividades dirixidas explícitamente a recabar datos concretos. Este tipo de actividades poderán incluir no futuro descobertas da biodiversidade, tamén chamados "Bioblitzs", con público, para inventariar con expertos en cada temática, a biodiversidade dos distintos puntos de interese da Guía de Turismo Científico 

  Tamén poderán ser prantexados proxectos no curriculum académico dos centros de ensino da área territorial que abrangue os 16 concellos pertencentes ao acreditado DESTINO DE TURISMO CIENTÍFICO, e que recolle a Guía que tomamos de referencia.

  Porén, o máis importante é que se trata dun proxecto público é aberto á participación de todas as persoas que queiran descubrir con maior detalle a riqueza que ofrecen as montañas de Ancares e Courel, convertíndose en actores da divulgación a través do aporte dos seus datos.

  Este proxecto participativo de ciencia cidadá quere ser un punto de encontro entre científicos, naturalistas e xestores destes espazos, para contribuír á mellora do coñecemento sobre os recursos naturais do territorio e, á fin, a adopción de medidas de xestión axeitadas para a súa valorización e conservación.

 • Orquídeas em Compostela  

  O projeto é simples: indicar lugares onde poder ver diferentes espécies de orquídeas em Compostela (e bisbarra). Junto com as orquídeas, aproveitaremos para indicar outras plantas que acompanham, e também notas sobre o tipo de hábitat onde estám as orquídeas (matogueiras, pasteiros abandonados ou em uso, fragas...?).

  A ideia é que o projeto seja aberto, e qualquer pessoa com interesse e ganhas pode achegar mais info.

  A imagem que ilustra o projeto é de umha flor de Phalaenopsis , um género de orquídeas que medram sobre árvores em zonas tropicais. Estas orquídeas exóticas som muito mais doadas de topar em floristarias que qualquer das belas espécies nativas da Galiza.