Observações

Voltar

Comentários

  • Martiño
    É un Lissotriton boscai con coloración ventral moi desvaída. Unha aperta, Martiño