Observaciones

Volver

Comentarios

  • Martiño
    É un Lissotriton boscai con coloración ventral moi desvaída. Unha aperta, Martiño