Conservation

Back

Comments

  • Roi Carballal
    Pois vaia, logo de que unha sentenza recente en Europa dictaminase que non se pode afectar a espazos da Rede Natura, na Audiencia Nacional din que avante coa autovía polo LIC do Careón.
  • Tino
    A FEG apresentou um contencioso contra o Ministério de Fomento. Umha sentença da Audiência Nacional do 2 de junho desestima esse recurso. Via livre para o asfalto!
  • Lito
    As autoestradas agora van a eito.