Species

Some required fields are empty. Please, check them and try again.

  Back

  Comments

  • viqui
   Efectivamente como di Roi, seria interesante a sua eliminación, mais tendo en conta unha serie de cuestións, entre as que destacan como di Roi a coexistencia con especies ameazadas. Polo que é necesario un coñecemento da distintas especies de flora dunar, por outro lado tamén é importate saber se o espazo ten alguha figura de protección xa que nese caso teriase que solicitar permiso a conservación e tamén a demarcación de costas. O metodo de control mais eficaz é a retirada manual da especie para evitar afectar ao resto das comunidades dunares. Hai bastante bibliografía para a eliminación de esta especie. de todolos xeitos o traballo non deberia ser unha actuación illada senon teriase que planificar como unha actuación a manter no tempo. Cando a zona na que se vai a actuar e de gran extensión so empregarse , unha eliminación secuencial en parcelas, de xeito que se permite a recuperación da vexetación autóctona antes de comezar coa eliminación da parcela veciña. compre de todolos xeitos desenvolver esta actuación asesorados/as por persoal coñecedor do lugar e das especies que ali habitan. un saúdo
  • Roi Carballal
   Traslado a pregunta a Viqui ou Ramses de ADEGA, non sei se hai unhas recomendacións concretas. Sen embargo, poñerse a arrincar sen coñecementos botánicos pode ser problemático en algúns lugares., onde convive con especies ameazadas. Eses serían espazos prioritarios para a erradicación, pero hai que facela de xeito controlado.
  • Xisto
   Unha cuestión que moitas veces me ronda pola testa. Que debe facer un simple observador se atopa no medio e medio de espazos protexidos especímenes como os que nomeades (Carpobrotus Edulis ou a Cortadeira Selloana) e que proliferan rapidamente nalgúns destes espazos.