Conservación

Por sorte, non hai ningunha ameaza desas características.
Agora mesmo non hai ninguna iniciativa con esas características.