Libeliña do ano 2018: Brachytron pratense

Código de proxecto: 31
Con este proxecto pretendemos crear unha plataforma de colaboración para a recollida de información sobre Brachytron pratense para establecer a súa área de distribución no territorio galego e realizar unha aproximación ó seu estado de conservación.
Anxos Romeo - ©

Brachytron pratense (Müller, 1764) é un odonato que habita principalmente o centro e norte de Europa, sendo moi rara e localizada no sur do continente (Dijkstra & Lewington, 2006). A pesar desta ampla área de distribución, na Península Ibérica é unha especie rara, localizada e pouco abundante. Sen embargo, a costa galega mantén un bo número de poboacións tendo en conta o contexto ibérico, polo que se mostra como a zona de maior importancia para a especie na Península. Sen embargo, algunhas poboacións galegas están en perigo de desaparición polo deterioro do seu hábitat, estremo que xa ten sucedido en Cataluña e Andalucía.

Este odonato é un pequeno Anisóptero que adoita ser confundido con algunhas especies do xénero Aeshna, pero o abdome é moito máis curto. Os adultos posúen un tórax moi piloso e uns apéndices anais estreitos e longos.

Páxina da especie en Biodiversidade Ameazada: Brachytron pratense (Müller, 1764)

Mapa da especie en Biodiversidade Ameazada: Mapa de Brachytron pratense en Galicia

Artigo sobre a especie de: Francisco J. Ocharan, Antonio Torralba Burria & David Outomuro

Fotografías e información da especie no blog de Libeliñas de Galicia: Libeliñas