Biodiversidade ameazada

Categorización da Flora Urbana - Xeobotánica curso 2022-2023

Blogue para a actividade de avaliación continua sobre a Flora Urbana, da materia de Xeobotánica (4º curso, 2022-2023 do grao en Bioloxía da USC).
O blogue é un recurso pedagóxico para fomentar a participación en grupo, facilitando o fluxo de información entre docente e alumnado, así como a monitorización dos avances. Segue a metodoloxía pedagóxida do ensino situado.
Cada grupo realizará unha entrada no blogue sobre a súa área de traballo, onde identificará o tipo de hábitat urbano, inventariará as especies presentes de flora vascular (como mínimo) e describirá todos os aspectos que considere relevantes dunha perspectiva bioxeográfica, evolutiva ou ecolóxica. En máis detalle:

1- Identificación das especies presentes, e indicando a abundancia relativa das mesmas ou polo menos das máis significativas. Unha opción é falar da cobertura (en %) que as especies teñen no espazo escollido.

2- Caracterización bioxeográfica das especies (se son, dentro das autóctones, endémicas ibéricas, euroasiáticas, de ampla distribución global, se son alóctones, que orixes predominan).

3- Realizar o espectro biolóxico (a % relativa de de formas de vida ou tipos biolóxicos: terófitos, hemicriptófitos, caméfitos, ...,

4- Para alén do anterior, o alumnado ten liberdade para ampliar a análise como considerar. (Por exemplo, % de especies con diferentes metabolismos da fotosíntese (C3/C4/CAM), a análise de relevancia taxonómica por familias, etc..)

Blogs

>

Categorización da Flora Urbana - Xeobotánica curso 2022-2023

Associated projects

Recent comments