Records

Back

Comments

  • Martinho Fiz
    Olá Miguel: Non collín mostra pero deixo anotado para coller mostra cando me volva atopar unha planta tipo Hyparrhenia e lévocha. En biodiversidade.eu non aparece Hyparrhenia sinaica, aparece en Flora-On e nas fotos non se ven eses longos pelos, descoñezo se sinaica pode ter tamén pelos longos en tallos e glumas. A dificultade coas gramíneas é que non hai unha clave de Flora Iberica, ou como a de Flora Ibérica. Si que está en biodiversidade.eu H. podotricha da que non vexo moita información, aparece presente en Galiza nun listado de flora exótica de Romero Buján de 2007 https://www.researchgate.net/profile/M_Romero2/publication/27595311_Flora_exotica_de_Galicia_noroeste_iberico/links/0deec535500d05e1e7000000/Flora-exotica-de-Galicia-noroeste-iberico.pdf . Póñoa en Hyparrhenia sp ou queda mellor en H. hirta?.
  • Miguel Serrano
    Digo só por curiosidade, dado que no norte de Portugal e na província de Ponte Vedra a planta que estaria presente serua H. hirta. Contudo, uma observação interessante!
  • Miguel Serrano
    Olá Martinho, tes colhido amostra desta planta? Digo por descartarmos Hyparrhenia sinaica, que é mui semelhante, mas tem as folhas mais estreitas (20mm).