Observacións

Voltar

Comentarios

  • Xabi Prieto
    Por "jizz" e pola ausencia de "brida" sobre o fociño xa mo parecía, mais o rasgo diagnóstico nestes casos para diferenciar de C. girondica é sobretodo que en austriaca son a 3ª e a 4ª escama supra-labial as que están en contacto co ollo, como se aprecia na imaxen (4ª e 5ª en girondica, se non lembro mal). De todas formas para as coronella unha vista ventral é tamén importante. Se hai captura ou atropelo, claro :)