Recursos e didáctica

Presentación

Este espazo do portal está pensado para crear unha comunidade educativa entorno á Biodiversidade. Nel esperamos que a comunidade de usuarios comparta actividades, en forma de unidades didácticas dirixidas a coñecer os distintos aspectos relacionados co medio natural e a súa conservación. 

Sendo o obxectivo que o alumnado tome conciencia da importancia da conservación do medio natural, coñeza o importante papel que a natureza xoga nas súas vidas e, deste xeito, capacitalos para actuar individual e colectivamente na defensa do patrimonio natural.

Os usuarios poderán compartir as súas unidades didácticas a través dun formulario sinxelo, que se estructura nos seguintes apartados:

 • Descripción.
 • Xustificación.
 • Obxectivos e competencias básicas que se traballan.
 • Duración proposta (número de sesións) e organización temporal (antes ou despois da visita á exposición).
 • Material necesario.
 • Desenvolvemento da actividade.
 • Recursos adicionais.

 

Probablemente moitas das actividades terán uns contidos transversais, relacionados non só coa área de ciencias naturais, senón tamén coas áreas de linguas, matemática, xeografía... o que posibilita traballar en diferentes disciplinas. Porén, as unidades didácticas aportadas serán validadas por un grupo de editores (aberto a aqueles usuarios interesados).

EXPOSICIÓN BIODIV_GNP

Evento de educación ambiental en forma de exposición divulgativa sobre a biodiversidade vexetal. Dirixida ao alumnado de 12 a 18 anos que en Galicia corresponde ao Ensino Secundario Obrigatorio e o Bacharelato e en Portugal cobre o Terceiro Ciclo da Educación Escolar e o Ensino Secundario.

A exposición proporciona información diversa sobre a diversidade vexetal en Galicia e o norte de Portugal e está organizada arredor de tres núcleos principais:

 • A biodiversidade e os seus condicionantes.
 • As especies ameazadas e as ameazas.
 • Accións para a conservación das plantas ameazadas.

 

Estes núcleos principais complétanse cunha última área onde queremos recoller as opinións, pensamentos e ideas que a exposición motiva nas persoas que a visitan.

O documento que estás a ler serve de apoio aos contidos da exposición e inclúe varias actividades para desenvolver antes e despois da visita á exposición. A nosa intención é que estas actividades lles sirvan aos educadores/as para poder integrar esta exposición na programación da aula, non só como unha actividade puntual, senón tamén como un proxecto educativo e de investigación arredor da biodiversidade vexetal.

Obxectivos e competencias

Esta exposición é unha actividade de educación ambiental e, como tal, pretende contribuír a:

 • Concienciar sobre os valores da biodiversidade vexetal e as ameazas que sofre en Galicia e no norte de Portugal.
 • Divulgar o proxecto BIODIV-GNP e, en especial, as ferramentas públicas que estarán dispoñibles na web.

 

Unidades didácticas

 • Plantas e Contaminación

  Pequeno experimento deseñado para estudar como a contaminación dos solos afecta ao crecemento das plantas. Autor: Celestino Quintela Sabarís
 • Herbas de Poesía

  Valorar a presenza da natureza nas artes e fomentar a criatividade. Autor: Celestino Quintela Sabarís.
 • Plantas no mapa

  Coñece o teu entorno e como se distribúe a biodiversidade nel. Autor: Celestino Quintela Sabarís
 • Plantas no prato

  Dirixida a poñer en valor as plantas, dende o seu orixe silvestre á nosa alimentación. Autor: Celestino Quintela Sabarís
 • O teu nome nunha planta

  Procura a familiarización coa morfoloxía das plantas e coa nomenclatura científica. Autor: Celestino Quintela Sabarís