Profile

  • Comment published on Lissotriton boscai (Lataste, 1879)

    Efectivamente, non se producía. O problema vino cando se fixo unha autopista por encima o que modificou a pendente do chan. Estos...
  • Comment published on Lissotriton boscai (Lataste, 1879)

    Cada ano teño que extraer todo o sedimento do lavadoiro para que este non quede tapado e cuberto totalmente e desapareza estos anbibios...
  • Comment published on Lissotriton boscai (Lataste, 1879)

    Na foto podense ver dous especies de pintafontes: Lissotriton Boscai e Lissotriton Helveticus. A segunda de manera case testimonial. Con...