Profile

  • Flora urbana - Xeobotánica curso 2022-2023  

    Proxecto sobre a flora urbana de Santiago de Compostela, onde diferentes grupos de alunnas de 4º de Bioloxía da materia de Xeobotánica escollerán algún puntos da cidade e inventariarán a flora espontánea (non se inclúe a flora ornamental).

  • Santolina Evolclim- Santolina semidentata  

    Proyecto para reunir información de distintas bases de datos (bibliografía, pliegos de herbario, bases de datos precedentes, ...) y observaciones individuales, asociado al proyecto Santolina Evolclim, financiado por la Fundación Biodiversidad (MITECO).