Profile

  • Grupo de Observadores de Anfibios e Réptiles de Galicia  

    Introdución

    Os anfibios e réptiles son un grupo de vertebrados de grande presenza en todo o territorio galego, non só nas charcas e ríos que percorren o noso país senón tamén naquelas zonas máis secas.

    Obxectivos

    • Recollida de observacións de anfibios e réptiles dentro do territorio galego.
    • Dar a coñecer ás diferentes especies de anfibios e réptiles galegos, así como as pautas para a súa identificación, para permitir ós naturalistas interesados coñecer, identificar e saber máis sobre este grupo.
    • Coñecer os pasos a seguir para á observación e respecto por este grupo.
    • Sensibilizar sobre o interese de conservar ós anfibios e réptiles e os seus hábitats.

    .