Profile

  • Has deleted a(n) avistamento

  • Has deleted a(n) avistamento

  • Has deleted a(n) avistamento

  • Comment published on Charadrius dubius Scopoli, 1786

    Ola Cosme. Non teño rexistros anteriores, pero estarei atento e tentarei facer un seguimento periódico para ver se consigo observar...