Profile

  • Flora urbana de Compostela  

    Este proxecto ten como fin inventariar a biodiversidade vexetal, fundamentalmente de de plantas vasculares, do entorno urbano de Santiago.

    Funciona como ferramenta pedagóxica para o alumnado do Grao en Bioloxía e como mecanismo de participación social nunha plataforma de ciencia cidadá.