Species

Some required fields are empty. Please, check them and try again.

    Back

    Comments

    • Martinho Fiz
      Moi boas as fotos Javi. Mirei que o nome correcto para algunhas especies de Centaurea é agora Rhaponticoides. Hai unha ficha de Centaurea africana con citas que habería que cambiar para esta. Se te animas a facelo?