Records

Back

Comments

  • BichoDoCarallo
    Non é C. hispanus, senón un macho da especie Oryctes (Oryctes) nasicornis (Linnaeus, 1758).