Records

Back

Comments

  • Comunidade de Frojám
    Artigo sobre outras observações nas proximidades: GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Xosé Ignacio; BOULLÓN AGRELO, Carlos. Dryopteris x fraser-jenkinsii Gibby & Widén en Galicia y nuevas localidades de Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell para la provincia de A Coruña (NO de la península ibérica). Acta Botanica Malacitana, [S.l.], v. 42, n. 1, p. 85-90, feb. 2018. ISSN 2340-5074. Disponible en: . Fecha de acceso: 24 mar. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.24310/abm.v42i1.2701