Records

Back

Comments

  • Martinho Fiz
    Esta cita atópase nunha pista proxectada pola empresa Greenalia. Sitúase entre o aeroxenerador 1 do proxecto de Parque Eólico de Monte Toural e o Centro Colector do proxecto de Parque Eólico Bustelo. A ampliación e reafirmado desta pista por estes proxectos conlevaria a desaparición destes individuos "en perigo crítico"