Records

Back

Comments

  • Xabi Prieto
    Unha pregunta. Vexo polo mapa que foi na "Charca do NW", unha bastante profunda (en inverno) con unha comunidade potente de vexetación de Scirpus lacustris e Cladium mariscus. Está ben a localización?