Biodiversidade Vexetal e Conservación 2022-2023

Project code: 37
O alumnado de 4 º curso introducirá observacións de flora (preferentemente), como caso práctico de uso de ferramentas de ciencia cidadá para o inventariado da biodiversidade.