Records

Back

Comments

  • Martinho Fiz
    Espontánea ainda non, subespontánea. (Subespontáneo. Que aparece de maneira case espontánea). É dicir foi plantada polo home, pero foi abandoada despois de ser plantada, sobrevive e medra sen problema, sen coidados de ningún tipo, pero non se reproduce, non hai agromos de plantas novas nos arredores. Copiei da definición que facían os de Lourizán neste sentido, e así é como aparece na serie "Aportacións á Flora de Galiza", subespontánea asimílano a cultivada, a pesar do nome, ainda non é espontánea. De todas maneiras que non te extrañe que poida resultar como naturalizada ao longo do tempo, para isto so falta que se vexan plantas novas na zona e iso pasa en numerosisímas especies na Galiza costeira de clima morno, mesmo tropicais e subtropicais nunha medida que non eu podia imaxinar ate que o vin repetidas veces con plantas de xardineria.