Profile

 • REDE GALEGA DE SEGUIMENTO AMBIENTAL  

  Que é a REGAM?

  A Rede Galega de Seguimento Ambiental (REGAM) é unha Rede de Seguimento, posta en marcha no 2013, promovida polo Grupo GEAS, a Asociación SUSTINEA e a Asociación Ecoloxista ADEGA.

   

  Os obxectivos da REGAM, son :

   

   

  1. Establecer indicadores ambientais, de xeito "non oficial", a través de 
  2. protocolos de traballo estandarizados
  3. distribuidos ao longo do pais,
  4. abertos a participación  (particulares, asociacións, concellos, ...), que permitan
  5. controlar os cambios ambientais a longo prazo.
  6. posibilidade de incluirse en redes maiores

   

  Ademáis, os resultados obtidos durante á realización destes seguimentos serán de utilidade para a actualización, dinámica e participativa, dos inventarios galegos de biodiversidade existentes.

   

  Para acadar estes obxectivos, calquera asociacón, colectivo, ou grupo de persoas interesadas, pode participar nas estacións REGAM existentes, ou ben por en marcha unha estación de seguimento no seu entorno, no que poderá aplicar un ou máis dos protocolos dispoñibles.

  Estes protocolos son achegas metodolóxicas das entidades participantes, ou ben adaptacións ou préstamos de metodoloxías desenvolvidas noutros lugares. Calquera colaborador pode propor novos protocolos para a súa inclusión na listaxe.

  Se queres colaborar podes escribir un mail para Regamse@gmail.com e trataremos de contestarte axiña.

   

  Protocolos

  Os protocolos de seguimento ambiental actualmente dispoñibles son os seguintes:

  MAIS INFO:lhttp://rederegam.blogspot.com.es/p/que-e-un-seguyimento.html

 • ATLAS DOS MAMÍFEROS DE GALIZA  

  Xustificación

  Un atlas de distribución é basicamente un documento onde se recolle cartograficamente a localización das citas dun grupo de especies determinado nunha rexión xeográfica concreta.

  É importante reseñar que un atlas sempre é unha aproximación temporal á distribución das especies, que require ser revisado de forma case permanente, e suxeito sempre a ampliacións, principalmente porque está condicionado polo carácter dinámico e variable no tempo da estrutura espacial das poboacións.

  Os mamíferos son un grupo difícil de observar e estudar, e, xa que logo, pouco coñecido. A pesar disto,nos últimos anos mellorou o coñecemento das técnicas, e aumentou o numero de interesados neste grupo.

  Como consecuencia disto, as citas que serven para elaborar un atlas sobre estas especies son de orixes diversas. Unha parte proceden de rastros, excrementos ou restos de alimentación; outras de animais cazados ou atropelados, e de moitos podemos atopar os seus restos en egagrópilas e excrementos dos seus depredadores. Asemade existen numerosos informes científico-técnicos, relatorios, coleccións de museo e publicacións que deberán de revisarse para a obtención de dados inéditos.

  Obxectivos

  O noso obxectivo principal é proporcionar a científicos, xestores, conservacionistas, naturalistas e público interesado en xeral unha ferramenta de base coa que aproximarse ao coñecemento da mastofauna da comunidade. E como obxectivos concretos podemos enumerar os seguintes:

  a)      Establecer na medida do posible a distribución espacial das especies de mamíferos presentes na Comunidade.

  b)      Identificar posibles áreas e hábitats de especial interese para a conservación dos mamíferos en Galicia.

  c)       Identificar áreas con problemas na conservación dos mamíferos, así como as posibles causas de devanditos problemas.

  d)      A medio-longo prazo, establecer tendencias poboacionais das especies.

  e)      Identificar variables climatolóxicas e de hábitat que afecten á distribución das especies.

   

  MAIS INFORMACION 

  http://www.grupogeas.org/atlas/atlas_presentacion.html

 • Biodiversidade do Barbanza  

  As distintas paisaxes que  conforman a comarca do Barbanza,  dende os sistemas dunares, até as altitudes de máis de 600 metros dos altos da serra do mesmo nome, acollen un elevado número de especies de flora e fauna. Con este proxecto pretendemos reunir a información dispoñible desta rexión de alto valor ecolóxico.