Records

Back

Comments

  • viqui
    A Vinca difformis aparece recollida tamén como invasora no Listado de flora Invasora de Galiza, editado pola Xunta. Nesta publicación recóllese que "segundo algúns autores, é autóctona na península Ibérica, aínda que parece moi improbable en Galiza , segundo outros é un arqueófito (introdución anterior a 1500) na península Ibérica. En Galiza coñécese desde 1852, citada por Planellas". De todolos xeitos grazas pola tua apreciación ;-)
  • Miguel Serrano
    Pola forma dos lóbulos da corola, bastante agudos, sim diria que é Vinca difformis, ainda que para estar certas de todo, haveria que ver se a margem das folhas é ciliado (V. major) ou não ciliado (V. difformis). De todas formas, vejo que está no projecto de espécies invasoras. Ainda que no Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España (http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/vinca_difformis_tcm7-21613.pdf) aparece como alóctone, Flora Iberica considera autóctone na Galiza. Os webs portugueses http://invasoras.pt/ e http://flora-on.pt/#/1Vinca+difformis também não a consideram alóctone.