Observacións

Voltar

Comentarios

  • Xabi Prieto
    Atento a esa Pernalongas Jonatan!! Hai vinte anos chegaron a nidificar na ría de Ponteceso e non hai que descartar outro episodio de cría (se o lugar reune condicións de hábitat, lóxicamente). Contrólame eses bichos a ver se son exemplares en migración ou hai algo máis. Sería un bombazo.